Numai împreună învingem tuberculoza!
România înregistrează progrese vizibile în controlul tuberculozei, aplicând strategiile globale ale OMS pentru stoparea acestei boli

Pe 24 martie 2008, cu ocazia Zilei Internaţionale de Luptă împotriva Tuberculozei, România marchează 5 ani de reducere consecutivă a incidenţei acestei boli. Incidenţa tuberculozei a scăzut cu aproape 30% în perioada 2002-2007, de la 153,1%000, la 110,1%000 în 2007. Totodată,  numărul total de cazuri de tuberculoză s-a redus de la 29.496 în 2003 la mai puţin de 24.000 în 2007. Prin aceste rezultate, România se aliniază cu succes la tendinţa pozitivă de stopare şi de reducere a incidenţei acestei boli, înregistrată şi în alte ţări din Europa şi din lume.

Această zi marchează marcheaza consolidarea parteneriatului între organizaţiile implicate în controlul tuberculozei – instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale. Tuberculoza reprezintă un fenomen complex, cu implicaţii medicale şi sociale importante, iar victoria asupra acestei boli nu poate fi obtinuta decât printr-o luptă comună. Numai împreună putem învinge tuberculoza!

Tuberculoza reprezintă una dintre problemele de sănătate publică cărora Ministerul Sănătăţii Publice, prin Programul Naţional de Control al Tuberculozei, le acordă atenţie maximă. În contextul plasării României în zona cu cea mai mare incidenţă a tulpinilor de TB rezistentă la tratament din lume, este prioritar ca forurile politice să acorde o importanţă sporită acestui subiect. Sistemul de sănătate din România este conştient de  responsabilitatea care îi revine înlupta cu tuberculoza şi de importanţa susţinerii intervenţiilor care vor reduce în continuare incidenţa acestei boli, limitând totodată riscurile de apariţie a tulpinilor rezistente la tratament

Programul Naţional de Control al Tuberculozei din România s-a bucurat permanent de susţinere şi suport financiar atât din partea Guvernului României, cât şi din partea altor organizaţii internaţionale. Prin eforturi concertate, România a reuşit ca la sfârşitul anului 2007 să poată demonstra următoarele rezultate semnificative:
•    Scăderea mortalităţii prin tuberculoză: de la 11,3%000 în 1995, la 9,6%000 în 2004 şi respectiv 7,8% 000 în 2006;
•    Acoperirea 100% a populaţiei cu strategia DOTS (care presupune tratamentul direct observat al pacienţilor cu tuberculoză);
•    Realizarea unei rate de detecţie a tuturor cazurilor de TB de aproximativ 80%, peste ţinta de 70% stabilită de OMS.

Începând de anul trecut, România face parte, alături de alte 17 ţări (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Letonia, Lituania, Moldova, România, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan, Ukraine şi Uzbekistan), din Planul de Stopare a TB în 18 Ţări Înalt Prioritare din Regiunea Europeană a OMS, 2007-2015, iniţiat de Biroul Regional OMS pentru Europa. Costul total de implementare a Planului este de 14,8 miliarde USD, cu o nevoie de finanţare suplimentară de 8 miliarde USD.  

Rata MDR-TB în România este mai mică decât a altor ţări din zona de est a Regiunii Europene a OMS. România a început să ia măsuri cu privire la depistarea şi tratarea cazurilor de MDR-TB încă de la semnalarea problemei rezistenţei la tratament în zonă, de către OMS. În România funcţionează de peste 2 ani două centre special dedicate tratamentului pacienţilor cu MDR-TB, la Bucureşti şi Bisericani. Acestea au fost renovate şi dotate conform tuturor standardele actuale privind tratarea acestei forme de boală. Totodată, în prezent, se efectuează Ancheta Naţională de Supraveghere a Chimiorezistenţei tulpinilor de Mycobacterium Tuberculosis. Tratamentul pentru bolnavii cu MDR-TB a fost asigurat în mod continuu şi susţinut, cu sprijinul OMS şi al organizaţiilor internaţionale.

România îşi propune ca pe viitor să continue şi să intensifice activităţile de combatere a tuberculozei, aplicând strategiile agreate la nivel internaţional sub egida OMS. O atenţie deosebită este şi va fi acordată problemei tuberculozei rezistente la tratament – iar în acest sens sprijinul politic şi susţinerea financiară sunt extrem de importante. Scopul Parteneriatului Stop TB la nivel mondial este ca până în 2015 să reducă la jumătate prevalenţa şi numărul de decese prin tuberculoză, comparativ cu anul 1990. Parteneriatul Stop TB îşi propune eliminarea TB ca problemă de sănătate publică până în anul 2050.
În acest context, Conf. Dr. Constantin Marica, coordonatorul PNCT este optimist cu privire la evoluţia TB în România, “Deja România a făcut progrese vizibile în controlul tuberculozei: au fost dotate laboratoare şi instruit tot personalul medical, tratamentul direct observat funcţionează acum în toată ţara, au fost create centre speciale pentru a trata bolnavii cu tuberculoză rezistentă la tratament. Sunt convins că şi în viitorii ani vom asista la reducerea în continuare a incidenţei şi mortalităţii prin această boală”.

Instituţiile partenere în organizarea acestor evenimente sunt: Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”/ Programul Naţional de Control al Tuberculozei, Administratia Nationala a Penitenciarelor, Asociatia Romana a Bolnavilor de Tuberculoză,  Societatea Studentilor in Medicina Bucuresti, Biroul OMS din România, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Crucea Roşie Română,  Asociaţia Rromani Criss, Agentia Nationala pentru Rromi, Salvati Copiii România, Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate. Toate costurile campaniei, inclusiv organizarea evenimentelor din 24 martie, sunt susţinute de către proiectele finanţate de Fondul Global de Luptă împotriva Malariei, Tuberculozei şi HIV/SIDA, runda 2 şi 6.

 

24 martie 2008 

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.